אנו מאמינים שתפקידנו כמוסד לימודי-חינוכי אינו מסתכם בתוך כיתות הלימוד, לכן אנו משקיעים מחשבה ומשאבים בפעילויות שונות, המהוות חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. תחושת הזהות והשייכות של התלמידים, נבנית פעמים רבות בזמן פעילויות ההעשרה שבהן התלמיד יכול לבוא לידי ביטוי ולגלות את הכוחות שלו.

של"ח
יום ספורט
שער כדורגל צילום תקריב
טיולים
כביסה תלויה, ולידה שני נערים
הרכבי מוסיקה
המסע לפולין
נערים ונערות עומדים בשער מחנה אושוויץ
מעורבות חברתית
אנשים מביטים במסך מחשב
Show More
 
 
יום ספורט