top of page

פרויקט מסעות

מיזם המסעות הינו מיזם של קבוצה טיפולית היוצאת ל 2 מסעות שטח במהלכה של השנה, ומקיימת מפגשים לצורך בנייה ועיבוד של המסע בבית הספר. הרציונל הוא היכרות עצמית, לדעת מהן החוזקות ומהן החולשות שלי. למידה מעמיקה על יכולות ההתמודדות שלי, והעצמה.

בפועל התלמידים נפגשו לשעה שבועית, עם דגש טיפולי, ובמהלך דצמבר ומרץ יצאו לשני מסעות, בהם התמודדו עם משקל הציוד על הגב, עם ארגון התיק, חלוקת המזון (כל הציוד היה על גבם), והסתגלות כללית לשטח (בניית האוהלים, הקמת מדורה, בישול בשטח, ניווטים). לצד זה הם התמודדו בזירה החברתית, ולמדו גם להכיר זה את זה יותר, אך גם איפה הקושי שלי בקבוצה החברתית, מה אני צריך מהקבוצה כדי לגדול ולפרוח ועוד.

bottom of page