top of page

מגמת אמנות

מגמת האמנות הינה מגמה שבמרכזה עומדת ההתפתחות האישית. תלמידי המגמה מתנסים בטכניקות שונות ולומדים רישום, ציור בצבע ופיסול.

לצד ההתנסות המעשית, ניגשים התלמידים לבחינת בגרות עיונית, שמהווה חלק בלתי נפרד של הלמידה וההתפתחות גם ברמת הידע הכללי הרחב שנרכש עקב כך, וגם ברמת ההתפתחות הטכנית- המעשית.

לאורך השנה קיימים מספר אירועי שיא ביניהם ערב רישום מודל, יציאות לסיורים בתערוכות שונות, ופוגשים אמנים יוצרים.

בסיום השנה מציגים התלמידים את עבודותיהם בתערוכות גמר המתקיימות בבית הספר ובמכון לאמנות בבת ים. חלק מתלמידינו אף מציגים את עבודותיהם בגלריה universal art במתחם התחנה, ולאחרונה נרקם שיתוף פעולה שדרכו יציגו התלמידים את העבודות שלהם בספרה של נעומית סלמון העוסק במדיטציה לילדים. 

bottom of page