איכות חיים

 כאשר אנו מדברים על איכות חיים אנו מתייחסים לשמונה תחומים עיקריים המרכיבים את חיינו
  1. רווחה רגשית

  2. יחסים בין אישיים

  3. רווחה חומרית

  4. התפתחות אישית

  5. רווחה פיזית

  6. הכוונה עצמית

  7. הכלה חברתית

  8. זכויות

במהלך השנה, מועברים לתלמידים שני שאלונים: שאלון איכות חיים וכלי לניהול תמיכות הבודק את התחומים העיקריים בהם נדרשות תמיכות. בהתאם לממצאים העולים מן השאלונים, ובהתאם לרצונותיו של התלמיד, מחנך הכיתה בונה תכנית אישית לכל תלמיד.

תכנית זו תתייחס לשני תחומים מתוך התחומים המפורטים מעלה.  

התכנית הנה דינמית ומתעדכנת מעת לעת תוך שותפות מלאה של התלמיד והוריו.