top of page

מגמת תקשורת

מגמת התקשורת פועלת בבית הספר כעשר שנים. המגמה משלבת לימודים מעשיים ולימודים עיוניים ומגישה את התלמידים לבגרות מורחבת של 5 יחידות

bottom of page