top of page
לנהל בארגון "בית אקשטיין" זה להרגיש חלק ממשהו גדול ובעל ערך. הליווי מקצועי והאנושי שאני מקבל כיום ושקיבלתי בכל שנות עבודתי בארגון מבטא בעיני את הייחודיות שיש בארגון.
בשנתי השביעית כעובד בארגון ועמוק בתוך שנת הניהול השלישית שלי את תיכון תום גבעתיים, אני מוצא לנכון לחדש את אתר בית הספר ולהגיש בו את דבריי כמנהל - שהם למעשה "חזון בית הספר": 
תיכון בית אקשטיין הוא משפחה של עובדים מסורים ואוהבים. משפחה אשר אימצה לליבה 168 משפחות של תלמידים בעלי הפרעת  קשב וריכוז ו/או בעלי לקויות למידה.
כ"ראש המשפחה" אני מתחייב לעשות ככל שניתן למען קידום התלמידים והמורים לשיפור איכות חייהם בתחומי החיים השונים אהבה ואמונה באדם – כל תלמידי בית הספר שלנו "סוחבים על גבם" חוויות שליליות רבות מחייהם כתלמידים במסגרות החינוכיות הקודמות.
התחום העיקרי אשר נפגע כתוצאה מחוויות אלה הוא הביטחון העצמי והאמונה של הילד כי הוא אכן שווה משהו בעולם הזה. כשזה המצב, הבסיס לעבודה שלנו עם התלמידים חייב להגיע ממקום שאינו שיפוטי, ממקום של אהבה ואמונה פנימית ביכולותיו של התלמיד להתקדם, ובמובנים רבים אף להשתקם, בתחומים ה"פגועים". 
צוות בית הספר יתמיד בעשייתו החינוכית מתוך נקודת מבט עתידית על דמות הבוגר הרצוי.
התוכניות האישיות לקידום איכות חייו של הילד תבטאנה שאיפה לצמצום פערים ביחס לבני הגיל כשהמטרה העיקרית היא לאפשר לכל תלמיד להשתלב בצורה ראויה בחברה הישראלית בחיים שאחרי בית הספר.
התפתחות אישית מהווה ערך עליון בתהליך החינוכי של תלמידי בית הספר.
ההתפתחות האישית תוגדר מראש לכל תלמיד, תיבנה בצורה רב שלבית ולאורך הדרך תיבחן במספר נקודות זמן ותבוצענה התאמות נדרשות. הישגיות בלימודים ומעורבות חברתית – בית הספר הוא חלק בלתי נפרד מהעיר גבעתיים.
אנו מתגאים להשתייך למחלקת החינוך של העיר אשר חרטה על דגלה את השאיפה להישגים הגבוהים ביותר בתחום הלימודי ובתחום העשייה החברתית. צוות בית הספר ישאף להתאים את תכניות הלימודים, דרכי ההוראה ובחינות הבגרות ליכולות התלמידים ובכך לאפשר להם להגיע למיצוי הפוטנציאל. כמו כן, כל תלמידי בית הספר מחויבים לתוכנית המעורבות החברתית הארצית ומגיעים להישגים נפלאים גם בתחום חשוב זה. 
אסכם בציטוט של עמיתתי לצוות שטענה כי "ברחוב פטאי 14 בעיר גבעתיים זורם אוויר אחר". אני מאמין שאנשי הצוות שלנו הם כאלה שהגיעו לבית הספר, נשמו את האוויר הייחודי הזה ונשארו מתוך חיבור טבעי. 
גאה להוביל את בית הספר, 
אייל.
 
 
אייל.png

מר אייל הופמן , מנהל בית הספר

bottom of page