top of page

מגמת תיאטרון

Bird

מגמת התיאטרון פועלת בבית הספר כשמונה שנים ומגישה ל 5 יחידות תיאטרון.

הלימודים במגמה מורכבים מחלק עיוני, חלק מעשי, סדנאות וצפייה משותפת בהצגות בשעות הערב.

נושאי הלימוד במגמה הם:

שפת התיאטרון, תיאטרון ישראלי, הקומדיה והטרגדיה הקלאסיות, ז'אנרים, משחק ובימוי

בחינת הבגרות מורכבת מהערכה פנימית (בית ספרית) הכוללת הגשת עבודות ומבחן עיוני פנימי, והערכה חיצונית שהיא העלאת הצגה על ידי התלמידים. 

bottom of page