top of page

על בית הספר

תיכון תום "בית אקשטיין" גבעתיים נפתח בשנת 2006, כחלק ממערך בתי הספר לחינוך מיוחד של ארגון "בית אקשטיין".
בית הספר מוגדר כמוסד מוכר שאינו רשמי, והוא בפיקוח של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
תיכון תום בית-אקשטיין הינו בית ספר לתלמידים עם ליקויי למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז, בעלי אינטליגנציה תקינה ומעלה.
מרבית התלמידים בבית הספר לומדים למסלול של תעודת בגרות מלאה ובאמצעות העבודה על בחינות הבגרות אנחנו מתמודדים עם ההיבטים השונים של הלקות הפדגוגית, הרגשית, ההתנהגותית והחברתית.
היום לומדים בבית הספר כ-170 תלמידים בכיתות ט' – יב' המגיעים מלמעלה מ - 20 רשויות שונות.
בכל כיתה לומדים כ 12 תלמידים ולכל כיתה יש מחנך האחראי על התהליך החינוכי ונמצא בקשר יומיומי עם ההורים.

בבית הספר יש מגמות מורחבות בחינוך גופני, תקשורת, אמנות ותיאטרון, ותלמידים המעוניינים בכך, יכולים אף ללמוד טכנולוגיה מוכללת כמקצוע מורחב נוסף. כמו כן יש נבחרות ספורט, הרכבים מוזיקליים, קבוצות חברתיות, פרויקטים ייחודים ושילובים מעניינים כמו זה עם בית הספר השכן שלנו – "קלעי".

צוות ביה"ס מונה כ 40 אנשים חינוך, ומורכב ממחנכים, מורים מקצועיים, עוזרי הוראה, עובדת סוציאלית ותרפיסטים. 

bottom of page