top of page

מגמת חינוך  גופני 

תלמידי המגמה לומדים ברמה של 5 יח"ל

מגמת חינוך גופני, מעשירה את הידע בתחום הפעילות גופנית ואורח חיים בריא.

החומר הנלמד במגמה ילווה את התלמידים לאורך כל חייהם הבוגרים.

המגמה פתוחה לתלמידים הרוצים להעשיר את הידע בתחום הפעילות הגופני.

 

מטרות המגמה:

- העשרה בהיבטים השונים של הספורט והפעילות הגופני.

- חינוך  לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא ולשם ניצול נבון של זמן פנוי.

- טיפוח פעילות גופנית.

נושאי לימוד במגמה:

* פסיכולוגיה של הספורט והחינוך הגופני

* פיזיולוגיה של המאמץ

* תורת הכושר הגופני

* תולדות החינוך הגופני

bottom of page