top of page

עבודות הגשה

לפניכם רשימת הפרקים ועבודות ההגשה שעליכם לבצע.

כל דף מורכב מקטע וידאו קצר שמסביר על הפרק ומספר של שאלות .

לעבודות יש משקל של 20% מציון ההגשה לבגרות.

לחצו על שם הפרק על מנת לפתוח את העבודה.

מלכים א

מלכים ב

bottom of page