top of page

יום מוקד מעורבות חברתית

בחמישי הקרוב יתקיים כנס השנתי של בתי הספר בגבעתיים לפתיחת שנת המעורבות החברתית. בכנס תהיה חשיפה למקומות ההתנדבות העירוניים וקבוצות ההתנדבות שתוביל מחלקת הנוער.

סדנה לקראת הגיוס לצבא

סדנה לשכבה יב׳ לקראת הגיוס לצה״ל, על ידי חברה חיצונית בשם "צעד קדימה". הבנים ישתתפו בסדנה על תפקידים ומקצועות בצבא, והבנות ישתתפו בסדנה לקראת המיון התעסוקתי

חשיפה לתנועת "כנפיים של קרמבו"

מדריכים ורכזים של תנועת הנוער "הכנפיים של קרמבו " יספרו על התנועה ועל האפשרויות להצטרף, לתרום ולעזור .

תרגיל ירי טילים

ביום זה יתקיים תרגיל ירי טילים במהלכו יידרשו התלמידים להתפנות בצורה בטוחה ומהירה למרחבים המוגנים בבית הספר

חשיפה לפרוייקט מסעות

שכבה י' תחשף לפרוייקט מסעות, הכולל שני מסעות עצמאיים בשטח, ותשמע על תנאי הקבלה מבוגרי הפרוייקט וממנהליו

bottom of page