top of page

הערכה חלופית

ההערכה החלופית מהווה 30% מהציון הסופי במקצוע התנ"ך ומורכבת מ15% מהגשה של מצגת ומ15% הגשה של תוצר סופי.

מה שנותר עליכם לעשות הוא לבחור פרק או נושא, לבחור שותף או אם תבחרו לעבוד לבד,

וכמובן את הפרוייקט שאתם מעוניינים לעשות .

למי שעדיין לא בחר/ה עליכם לבחור עד ה1/5

לקבל אישור על העבודה ולבצע אותה

עד לאמצע יוני .

בהצלחה !

bottom of page