במסגרת שיתוף הפעולה עם  המכון הוולקני שנמצא בבית דגן, יוצאים חלק מתלמידי שכבת י"א יום בשבוע ללמידה המשלבת לימודים מעשיים ועיוניים במכון הוולקני.
במהלך יום הלימודים התלמידים עוזבים לכמה שעות את המכשירים הסלולרים, נהנים מהטבע, עורכים ניסויים, סיורים מודרכים במחלקות המכון, מקשיבים להרצאות בתחום הטבע והחקלאות, שותלים, עודרים ומתחברים לעבודת האדמה.
את התלמידים מלווה מדריך מטעם היחידה לנוער שוחר של המכון במטרה לאפשר להם למידה חווייתית מסוג אחר.
 
שיתוף הפעולה עם המכון הוולקני

במסגרת שיתוף הפעולה עם  המכון הוולקני שנמצא בבית דגן, יוצאים חלק מתלמידי שכבת י"א יום בשבוע ללמידה המשלבת לימודים מעשיים ועיוניים במכון הוולקני. במהלך יום הלימודים התלמידים עוזבים לכמה שעות את המכשירים הסלולרים, נהנים מהטבע, עורכים ניסויים, סיורים מודרכים במחלקות המכון, מקשיבים להרצאות בתחום הטבע והחקלאות, שותלים, עודרים ומתחברים לעבודת האדמה.

את התלמידים מלווה מדריך מטעם היחידה לנוער שוחר של המכון במטרה לאפשר להם למידה חווייתית מסוג אחר.