top of page
במסגרת שיתוף הפעולה עם  המכון הוולקני שנמצא בבית דגן, יוצאים חלק מתלמידי שכבת י"א יום בשבוע ללמידה המשלבת לימודים מעשיים ועיוניים במכון הוולקני.
במהלך יום הלימודים התלמידים עוזבים לכמה שעות את המכשירים הסלולרים, נהנים מהטבע, עורכים ניסויים, סיורים מודרכים במחלקות המכון, מקשיבים להרצאות בתחום הטבע והחקלאות, שותלים, עודרים ומתחברים לעבודת האדמה.
את התלמידים מלווה מדריך מטעם היחידה לנוער שוחר של המכון במטרה לאפשר להם למידה חווייתית מסוג אחר.
מכון וולקני ידיים.jpeg
תוכניות העשרה
שיתוף הפעולה עם המכון הוולקני

במסגרת שיתוף הפעולה עם  המכון הוולקני שנמצא בבית דגן, יוצאים חלק מתלמידי שכבת י"א יום בשבוע ללמידה המשלבת לימודים מעשיים ועיוניים במכון הוולקני. במהלך יום הלימודים התלמידים עוזבים לכמה שעות את המכשירים הסלולרים, נהנים מהטבע, עורכים ניסויים, סיורים מודרכים במחלקות המכון, מקשיבים להרצאות בתחום הטבע והחקלאות, שותלים, עודרים ומתחברים לעבודת האדמה.

את התלמידים מלווה מדריך מטעם היחידה לנוער שוחר של המכון במטרה לאפשר להם למידה חווייתית מסוג אחר.

bottom of page