Mon, Sep 09
בית אקשטיין גבעתיים
ערב משפחות תלמידי י"ב - חשיפה למסגרות המשך
אנו שמחים להזמינכם ביום שני ה-9/9/19 בשעה 20:00 באולם בית הספר לשמוע על מגוון מסגרות ותכניות המשך לבוגרי בית הספר
שיתוף