יום פתוח

בית הספר יקיים יום פתוח להורים ולתלמידים המעוניינים להתרשם מהאפשרויות העומדות לפניהם.
1/12/2019   16:00

 

מדינה אחת בחודש.

מחר יתקיימו 3 שעות של פעילויות, הרצאות וסדנאות

הנוגעים למדינה מסוימת. מדינה אחת פעם בחודש.

והחודש : צרפת .

שלא תגידו לא שמענו