top of page

הוראות משרד החינוך

בית הספר מתחיל בחזרה הדרגתית ללימודים בכיתות קטנות לפרקי זמן קצרים.

שימו לב להודעות ממחנכי/ות הכיתות ומההנהלה.

פורימון !!!

בית הספר מתחפש כולו.
יום ראשון ה8/3

תחרויות, תחנות ופרסים.

כולם מוזמנים !

בגרות בתאטרון

שכבה י"ב מציגה את המחזה "הנחשול"

במסגרת הבגרות בתאטרון .
ביום שלישי 3/3 .
ב-10:00 מול תלמידים

ב-19:00 מול ההורים המוזמנים

שלא תגידו לא שמענו

bottom of page